ЈКП ГРАДСКО ГРОБЉЕ

доо БИЈЕЉИНА

Новости

slika

 

Дана 12. децембра 2014. године, уписано је у судски регистар  Јавно комунално предузеће „Градско гробље“ д.о.о.  Бијељина,  на основу Oдлуке  о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градско гробље“ д.о.о. Бијељина Скупштине Града Бијељина број: 01-022-91/14 од 13. новембра 2014. године, као самостално предузеће и правни наследник А.Д. „Комуналац“ Бијељина у области обављања погребних и припадајућих дјелатности.

Скупштина Града Бијељина  на сједници одржаној 27. маја 2015. године доноси Одлуку о гробљима и погребној дјелатности на подручју града Бијељина којом су дефинисана сва битна питања од значаја за управљање гробљима и вршење погребне дјелатности на подручју Града Бијељина.

Сједиште фирме првобитно је регистровано у ул. Николе Тесле бр. 6, измјена сједишта је извршена накнадно, што је Скупштина Града и усвојила у Одлуци о измјени одлуке  о оснивању ЈКП „Градско гробље“ д.о.о. Бијељина, дана 27. маја 2015. године. Оснивач Предузећа је Град Бијељина.

Предузеће je у складу са Споразумом о уређењу међусобних односа између АД „Комуналац“ Бијељина и ЈКП „Градско гробље“ д.о.о. Бијељина  почело самостално са остваривањем прихода од 05.08.2015.  године.

Одлука
0.2 MB