+387 55 490 445; +387 55 490 446

ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ДОО Бијељина

ЈКП "Градско гробље" ДОО Бијељина

Од свога оснивања 2014. године
ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина

Настоји да ради предано и савјесно, те да се препознаје по високо нивоу личне одговорности и професонлаизмa у раду, што је и основна мисија овог Предузећа.

прочитај више
down

О НАМА

ЈКП "ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ДОО БИЈЕЉИНА

Дана 12. децембра 2014. године, уписано је у судски регистар Јавно комунално предузеће ,,Градско гробље” ДОО Бијељина, на основу Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ,,Градско гробље” ДОО  Бијељина Скупштине Града Бијељина број: 01-022-91 /14 од 13. новембра 2014. године, као самостално предузеће и правни насљедник А.Д. ,,Комуналац” Бијељина у области обављања погребних и припадајућих дијелатности.

             Скупштина Града Бијељина на сједници одржаној 27. маја 2015. године доноси  Одлуку о гробљима и погребној дјелатности на подручју града Бијељина којом су дефинисана сва битна питања од значаја за управљање  гробљима и вршење погребне дијелатности на подручју Града Бијељина.

            Сједиште фирме првобитно регистровано у ул. Николе Тесле бр. 6. а измјена сједишта је извршена накнадно, што је Скупштина Града и усвојила у својој Одлуци о измјени одлуке о оснивању ЈКП ,,Градско гробље” ДОО  Бијељина, а сада се Предузеће налази на адреси ул. Пантелиска бр. 150, Бијељина.

            Оснивач Предузећа је Град Бијељина.

У свом асортиману ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина нуди по најповољнијим цијенама у граду: транспорт покојника, услуге кориштења мртвачнице, салу за помене малу и велику, ковчеге, саркофаге, полусаркофаге, крстове, текстил за опремање ковчега и сву пратећу опрему за достојанствен испраћај најмилијих на вјечно почивање.

Поред свега наведеног ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина нуди и велики избор цвијетних аранжмана од природног и вјештачког цвијећа

 

ЈКП "ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ДОО БИЈЕЉИНА

НОВОСТИ

ПОСЛЕДЊЕ НОВОСТИ

УСЛУГЕ

ПРОДАЈА КОВЧЕГА

РАСПОРЕДСАХРАНА

РАСПОРЕДСАХРАНА

ДАЉЕ
ОБРАСЦИПРЕУЗИМАЊЕ

ОБРАСЦИПРЕУЗИМАЊЕ

ДАЉЕ
ЈАВНЕНАБАВКЕ

ЈАВНЕНАБАВКЕ

ДАЉЕ

Oдлука о нерадном дану

ПРЕУЗМИ

Обавјештење о необављању сахрана на Велики петак и Васкрс

ПРЕУЗМИ

Обавјештење за Удружење пензионера - Бијељина

ПРЕУЗМИ

Одлука о о приступању поступку јавне набавке услуга

ПРЕУЗМИ

Обавјештење о радном времену 3а Васкршње празнике

ПРЕУЗМИ

Обавјештење о радном времену за 1,2 и 9 Мај

ПРЕУЗМИ

Одлука о радном времену од 04.01.2019.године

ПРЕУЗМИ

Обавјештење о радном времену за Васкршње празнике

ПРЕУЗМИ

Обавјештење о радном времену за 1,2 и 9 Мај 2019. године

ПРЕУЗМИ