+387 55 490 445; +387 55 490 446

ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ДОО Бијељина

ЈКП "Градско гробље" ДОО Бијељина

Од свога оснивања 2014. године
ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина

Настоји да ради предано и савјесно, те да се препознаје по високо нивоу личне одговорности и професонлаизмa у раду, што је и основна мисија овог Предузећа.

прочитај више
down

О НАМА

ЈКП "ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ДОО БИЈЕЉИНА

Дана 12. децембра 2014. године, уписано је у судски регистар Јавно комунално предузеће ,,Градско гробље” ДОО Бијељина, на основу Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ,,Градско гробље” ДОО  Бијељина Скупштине Града Бијељина број: 01-022-91 /14 од 13. новембра 2014. године, као самостално предузеће и правни насљедник А.Д. ,,Комуналац” Бијељина у области обављања погребних и припадајућих дијелатности.

             Скупштина Града Бијељина на сједници одржаној 27. маја 2015. године доноси  Одлуку о гробљима и погребној дјелатности на подручју града Бијељина којом су дефинисана сва битна питања од значаја за управљање  гробљима и вршење погребне дијелатности на подручју Града Бијељина.

            Сједиште фирме првобитно регистровано у ул. Николе Тесле бр. 6. а измјена сједишта је извршена накнадно, што је Скупштина Града и усвојила у својој Одлуци о измјени одлуке о оснивању ЈКП ,,Градско гробље” ДОО  Бијељина, а сада се Предузеће налази на адреси ул. Пантелиска бр. 150, Бијељина.

            Оснивач Предузећа је Град Бијељина.

У свом асортиману ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина нуди по најповољнијим цијенама у граду: транспорт покојника, услуге кориштења мртвачнице, салу за помене малу и велику, ковчеге, саркофаге, полусаркофаге, крстове, текстил за опремање ковчега и сву пратећу опрему за достојанствен испраћај најмилијих на вјечно почивање.

Поред свега наведеног ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина нуди и велики избор цвијетних аранжмана од природног и вјештачког цвијећа

 

ЈКП "ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ДОО БИЈЕЉИНА

НОВОСТИ

ПОСЛЕДЊЕ НОВОСТИ

УСЛУГЕ

ПРОДАЈА КОВЧЕГА

РАСПОРЕДСАХРАНА

РАСПОРЕДСАХРАНА

ДАЉЕ
ОБРАСЦИПРЕУЗИМАЊЕ

ОБРАСЦИПРЕУЗИМАЊЕ

ДАЉЕ
ЈАВНЕНАБАВКЕ

ЈАВНЕНАБАВКЕ

ДАЉЕ

Јавни конкурс за пријем радника

ПРЕУЗМИ

Јавни конкурс за пријем приправника

ПРЕУЗМИ

Oдлука о нерадном дану

ПРЕУЗМИ

Обавјештење о необављању сахрана на Велики петак и Васкрс

ПРЕУЗМИ

Обавјештење за Удружење пензионера - Бијељина

ПРЕУЗМИ

Одлука о о приступању поступку јавне набавке услуга

ПРЕУЗМИ

Обавјештење о радном времену 3а Васкршње празнике

ПРЕУЗМИ

Обавјештење о радном времену за 1,2 и 9 Мај

ПРЕУЗМИ

Одлука о радном времену од 04.01.2019.године

ПРЕУЗМИ

Обавјештење о радном времену за Васкршње празнике

ПРЕУЗМИ

Обавјештење о радном времену за 1,2 и 9 Мај 2019. године

ПРЕУЗМИ