+387 55 490 445; +387 55 490 446

ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ДОО Бијељина

УСЛУГЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

JAВНИ ПОЗИВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге стручног оспособљавања

ПРЕУЗМИ

31.03.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РАДОВА - радови на припреми и чишћењу градилишта

ПРЕУЗМИ

31.03.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РАДОВА - радови на припреми и чишћењу градилишта

ПРЕУЗМИ

31.03.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РАДОВА - радови на припреми и чишћењу градилишта

ПРЕУЗМИ

06.04.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РАДОВА - радови на припреми и чишћењу градилишта

ПРЕУЗМИ

01.04.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - машине за косидбу

ПРЕУЗМИ

06.04.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РОБА - машине за косидбу

ПРЕУЗМИ

19.04.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - грађевинске машине и алати

ПРЕУЗМИ

28.04.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РОБА - грађевинске машине и алати

ПРЕУЗМИ

21.04.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - машине за косидбу

ПРЕУЗМИ

29.04.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РОБА - машине за косидбу

ПРЕУЗМИ

03.05.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге заштите на раду

ПРЕУЗМИ

03.05.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге заштите на раду

ПРЕУЗМИ

03.05.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге заштите на раду

ПРЕУЗМИ

03.05.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге заштите на раду

ПРЕУЗМИ

05.05.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - свијећа

ПРЕУЗМИ

11.05.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РОБА - свијеће

ПРЕУЗМИ

27.05.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - тоалет папир, марамице

ПРЕУЗМИ

31.05.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РОБА - тоалет папир, марамице

ПРЕУЗМИ

27.06.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - мртвачки покривачи

ПРЕУЗМИ

20.09.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РОБА - мртвачки сандуци

ПРЕУЗМИ

06.07.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге рачуноводствене ревизије

ПРЕУЗМИ

06.07.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге рачуноводствене ревизије

ПРЕУЗМИ

06.07.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге рачуноводствене ревизије

ПРЕУЗМИ

12.07.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге рачуноводствене ревизије

ПРЕУЗМИ

13.07.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РАДОВА - радови на полагању одводних цијеви

ПРЕУЗМИ

13.07.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РАДОВА - радови на полагању одводних цијеви

ПРЕУЗМИ

13.07.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РАДОВА - радови на полагању одводних цијеви

ПРЕУЗМИ

19.07.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РАДОВА - радови на полагању одводних цијеви

ПРЕУЗМИ

20.07.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - опрема и прибор за превоз и чување лешева - вреће

ПРЕУЗМИ

28.07.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РАДОВА - електроинсталациони радови

ПРЕУЗМИ

01.08.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РАДОВА - електроинсталациони радови

ПРЕУЗМИ

08.08.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге одобрења кредита

ПРЕУЗМИ

13.08.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге одобрења кредита

ПРЕУЗМИ

10.08.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - израда пројекта и нацрта, процјена трошкова

ПРЕУЗМИ

25.08.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге израде пројекта и нацрта, процјена трошкова

ПРЕУЗМИ

16.08.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА- услуге осигурања од одговорности

ПРЕУЗМИ

16.08.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА- услуге осигурања од одговорности

ПРЕУЗМИ

16.08.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА- услуге осигурања од одговорности

ПРЕУЗМИ

19.08.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку УСЛУГА- услуге осигурања од одговорности

ПРЕУЗМИ

20.09.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - расаднички производи

ПРЕУЗМИ

27.09.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РОБА - расаднички производи

ПРЕУЗМИ

30.09.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку роба - свијеће

ПРЕУЗМИ

05.10.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку роба - свијеће

ПРЕУЗМИ

11.10.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку услуга - услуге савјетовања из области јавних набавки

ПРЕУЗМИ

24.10.2022. |ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку услуга - услуге савјетовања из области јавних набавки

ПРЕУЗМИ

25.10.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку роба - трпезаријски столови и столице

ПРЕУЗМИ

28.10.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку роба - трпезаријски столови и столице

ПРЕУЗМИ

02.11.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку радова - радови насипања земље

ПРЕУЗМИ

02.11.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку радова - радови насипања земље

ПРЕУЗМИ

02.11.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку радова - радови насипања земље

ПРЕУЗМИ

22.11.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку радова - радови насипања земље

ПРЕУЗМИ

02.11.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку радова - радови на припреми и чишћењу градилишта

ПРЕУЗМИ

02.11.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку радова - радови на припреми и чишћењу градилишта

ПРЕУЗМИ

02.11.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку радова - радови на припреми и чишћењу градилишта

ПРЕУЗМИ

22.11.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РАДОВА - радови на припреми и чишћењу градилишта

ПРЕУЗМИ

02.11.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РАДОВА - радови на површинском слоју гробља

ПРЕУЗМИ

02.11.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РАДОВА - радови на површинском слоју гробља

ПРЕУЗМИ

02.11.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РАДОВА - радови на површинском слоју гробља

ПРЕУЗМИ

22.11.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РАДОВА - радови на површиннском слоју гробља

ПРЕУЗМИ

07.12.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - грађрвинске машине, опрема и алати

ПРЕУЗМИ

08.12.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РОБА - грађевинске машине, алати и опрема

ПРЕУЗМИ

08.12.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - свијеће

ПРЕУЗМИ

13.12.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набаку РОБА - свијеће

ПРЕУЗМИ

19.12.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге осигурања од несреће и услуге здравственог осигурања

ПРЕУЗМИ

19.12.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге осигурања од несреће и услуге здравственог осигурања

ПРЕУЗМИ

19.12.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге осигурања од несреће и услуге здравственог осигурања

ПРЕУЗМИ

26.12.2022. | НАРУЏБЕНИЦА за јавну набавку УСЛУГА - услуге осигурања од несреће и услуге здравственог осигурања

ПРЕУЗМИ

30.05.2022 | JAВНИ ПОЗИВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге мензе и услуге достављања припремљене хране

ПРЕУЗМИ

30.05.2022. | JАВНИ ПОЗИВ за достављање понуда за јавну набавку услуга Анекс II дио Б - набавка правних услуга

ПРЕУЗМИ

14.03.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуде за јавну набавку УСЛУГА - услуге у области отпадних вода, отпада, чишћења и животне средине

ПРЕУЗМИ

07.03.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге у области отпадних вода, отпада, чишћења и животне средине

ПРЕУЗМИ

11.02.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РОБА - препарати за парфемисање и освјешавање просторија

ПРЕУЗМИ

08.02.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - препарати за парфемисање и освјежавање просторија

ПРЕУЗМИ

11.02.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге одржавања фискалних каса

ПРЕУЗМИ

08.02.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге одржавања фискалних каса

ПРЕУЗМИ

11.02.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге чишћења канцеларија

ПРЕУЗМИ

08.02.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге чишћења канцеларије

ПРЕУЗМИ

08.02.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге чишћења канцеларија

ПРЕУЗМИ

08.02.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге чишћења канцеларија

ПРЕУЗМИ

08.02.2022. | ОДЛУКА за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге дератизације

ПРЕУЗМИ

08.02.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге дератизације

ПРЕУЗМИ

10.02.2022. | ОДЛУКА о прохватању понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге прања аутомобила и сличне услуге

ПРЕУЗМИ

08.02.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - прање аутомобила и сличне услуге

ПРЕУЗМИ

10.02.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РОБА - лимене кућице за свијеће

ПРЕУЗМИ

04.02.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - лимене кућице за свијеће

ПРЕУЗМИ

04.02.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - лимене кућице за свијеће

ПРЕУЗМИ

11.02.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РОБА - свијеће

ПРЕУЗМИ

04.02.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - свијеће

ПРЕУЗМИ

04.02.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуде за јавну набавку РОБА - ХТЗ опрема

ПРЕУЗМИ

28.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - ХТЗ опрема

ПРЕУЗМИ

28.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - ХТЗ опрема

ПРЕУЗМИ

28.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - ХТЗ опрема

ПРЕУЗМИ

03.02.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РОБА - грађевинско дрво

ПРЕУЗМИ

28.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - грађевинско дрво

ПРЕУЗМИ

28.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - грађевинско дрво

ПРЕУЗМИ

20.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - грађевинско дрво

ПРЕУЗМИ

28.01.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге стручног оспособљавања

ПРЕУЗМИ

20.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге стручног оспособљавања

ПРЕУЗМИ

20.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге стручног оспособљавања

ПРЕУЗМИ

28.01.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда у поступку јавне набавке УСЛУГА - књиговодствене услуге

ПРЕУЗМИ

20.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - књиговодствене услуге

ПРЕУЗМИ

20.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - књиговодствене услуге

ПРЕУЗМИ

20.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - књиговодствене услуге

ПРЕУЗМИ

26.01.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РОБА - рачунарска опрема и потрепштине

ПРЕУЗМИ

20.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - рачунарска опрема и потрепштине

ПРЕУЗМИ

20.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - рачунарска опрема

ПРЕУЗМИ

20.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - рачунарска опрема и потрепштине

ПРЕУЗМИ

26.01.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуде за јавну набавку РОБА - канцеларијски материјал

ПРЕУЗМИ

20.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - канцеларијски материјал

ПРЕУЗМИ

20.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - канцеларијски материјал

ПРЕУЗМИ

20.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - канцеларијски материјал

ПРЕУЗМИ

21.01.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јаву набавку УСЛУГА - услуге програмирања

ПРЕУЗМИ

18.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге програмирања

ПРЕУЗМИ

21.01.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге информационих технологија и програмске подршке

ПРЕУЗМИ

18.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге информационих технологија и програмске подршке

ПРЕУЗМИ

11.01.2022. | ОДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку РОБА - шљунак, пијесак, дробљени камен и агрегати (тераца)

ПРЕУЗМИ

04.01.2022. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - шљунак, пијесак, дробљени камен и агрегати (тераца)

ПРЕУЗМИ

17.12.2021. | OДЛУКА о прихватању понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге осигурања од несређа и услуге здравственог осигурања

ПРЕУЗМИ

17.12.2021. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге осигурања од несређа и услуге здравственог осигурања

ПРЕУЗМИ

17.12.2021. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге осигурања од несређа и услуге здравственог осигурања

ПРЕУЗМИ

17.12.2021. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге осигурања од несређа и услуге здравственог осигурања

ПРЕУЗМИ

02.12.2021. | ОДЛУКА о прихватању понуде за јавну набавку РОБА - гуме за тешка и лака возила

ПРЕУЗМИ

02.12.2021. | Захтјев за достављање понуда за јавну набавку РОБА- гуме за тешка и лака возила

ПРЕУЗМИ

24.11.2021. | ОДЛУКА о прихватању понуде за јавну набавку роба - канцеларијски материјал

ПРЕУЗМИ

24.11.2021. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - канцеларијски материјал

ПРЕУЗМИ

12.11.2021. | ОДЛУКА о прихватању понуде за јавну набавку РОБА - ХТЗ опрема

ПРЕУЗМИ

12.11.2021. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда РОБА - ХТЗ опрема

ПРЕУЗМИ

10.11.2021. | ОДЛУКА о прихватању понуде за јавну набавку УСЛУГА - услуге програмирања

ПРЕУЗМИ

09.11.2021. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку УСЛУГА - услуге програмирања

ПРЕУЗМИ

09.11.2021. | ОДЛУКА о прихватању понуде за јавну набавку РАДОВА - радови на припрему градилишта

ПРЕУЗМИ

03.11.2021. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуде за јавну набавку РАДОВА - радови на припрему градилишта

ПРЕУЗМИ

03.11.2021. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуде за јавну набавку РАДОВА - радови на припрему градилишта

ПРЕУЗМИ

03.11.2021. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуде за јавну набавку РАДОВА - радови на припрему градилишта

ПРЕУЗМИ

20.10.2021. | ЗАХТЈЕВ за достављање понуда за јавну набавку РОБА - плоче, лимови, траке и фолије

ПРЕУЗМИ