+387 55 490 445; +387 55 490 446

JKP "GRADSKO GROBLjE" DOO Bijeljina

GRADSKO GROBLjE

OBRASCI PREUZIMANjE

Odluka o izmjeni - Patkovača

PREUZMI

Odluka o izmjeni - Velika Obarska

PREUZMI

Odluka o davanju Popovi

PREUZMI

Izmjena odluka o davanju

PREUZMI

Odluka o osnivanju

PREUZMI

Odluka o davanju Hase Brijesnica

PREUZMI

Odluka o davanju Velika Obarska

PREUZMI

Odluka o davanju - Patkovača

PREUZMI

Odluka o davanju - Hase - Brijesnica i Pučile

PREUZMI

Prve izmjene i dopune pravilnika o izvođenju građevinskih radova

PREUZMI

Pravilnik o zaštiti na radu

PREUZMI

Pravilnik o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu

PREUZMI

Pravilnik o korištenju mobilnih telefona

PREUZMI

Pravilnik o korištenju reprezentacije

PREUZMI

Pravilnik o korištenju reprezentacije

PREUZMI

Pravilnik o blagajničkom poslovanju

PREUZMI

Pravilnik o uslovima i načinu formiranja cijena roba i komunalnih usluga

PREUZMI

Pravilnik o korištenju video nadzora

PREUZMI

Pravilnik postupka rada mrtvačnice

PREUZMI

Pravilnik o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme strajka

PREUZMI

Pravilnik o sahranii ekshumaciji umrlih lica na grobljima

PREUZMI