+387 55 490 445; +387 55 490 446

JKP "GRADSKO GROBLjE" DOO Bijeljina

NAŠE USLUGE

Cvjećara

PREUZMI

Ekshumacija

PREUZMI

Uređenje groba, formiranje humke i postavljanje i skidanje vijenca

PREUZMI

Iskop i zatrpavanje, dubinski ukop za sahranu

PREUZMI

Korištenje kapele

PREUZMI

Korištenje mrtvačnice 24 časa

PREUZMI

Korištenje mrtvačnice

PREUZMI

Opremanje umrlog

PREUZMI

Odvoz i dovoz umrlih.

PREUZMI

USLUGE

PRODAJA KOVČEGA