+387 55 490 445; +387 55 490 446

ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ДОО Бијељина

Почела са радом продавница погребне опреме на Новом гробљу 12 / 05 / 2020

Почела са радом продавница погребне опреме на Новом гробљу

Оваj текст написан на латинском jезику, или бар његове две почетне речи познате су штампарима више од пет векова, а последњих година, откад људи масовно праве сопствене саjтове, ушао jе и међу „обичан“ свет. Заправо, од око 1500. године, када jе непознати штампар сложио оваj текст како би направио узорак књиге, Lorem ipsum се користи као модел у слогословачкоj и штампарскоj индустриjи.

Уместо да користи текст коjи, на пример, гласи “Проба, проба, проба…” или “Ово jе место за текст, ово jе место за текст…”, штампар је искористио узорак из стварне књиге, јер у њему не постоjи никаква правилност већ некакав реални, насумични распоред слова, пауза и речи.

Мада би се на први поглед могло помислити да пасус има неки необичан смисао, чак и две његове наjпознатиjе речи коjим почиње, Lorem ipsum, саме за себе потпуно су безначаjне.

Пасус jе заправо одломак из De Finibus Bonorum et Malorum (На крајностима добра и зла), филозофске расправе о теориjи етике, коjу jе 45. године п. н. е. написао римски филозоф Цицерон (106–43. године п.н.е.), а коjа jе у периоду ренесансе била изузетно популарна. Реч Lorem заправо jе део речи dolorem (бол), односно реченице

Пошто jе текст стар готово 2000 година, а штампари га користе више од 500, током векова у текст су уметане речи, реченице и пошалице коjе не постоjе у оригиналноj верзиjи. Текст jе био помало заборављен све до