+387 55 490 445; +387 55 490 446

ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ДОО Бијељина

О НАМА

ЈКП "ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ДОО БИЈЕЉИНА

Дана 12. децембра 2014. године, уписано је у судски регистар Јавно комунално предузеће ,,Градско гробље” ДОО Бијељина, на основу Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ,,Градско гробље” ДОО  Бијељина Скупштине Града Бијељина број: 01-022-91 /14 од 13. новембра 2014. године, као самостално предузеће и правни насљедник А.Д. ,,Комуналац” Бијељина у области обављања погребних и припадајућих дијелатности.

             Скупштина Града Бијељина на сједници одржаној 27. маја 2015. године доноси  Одлуку о гробљима и погребној дјелатности на подручју града Бијељина којом су дефинисана сва битна питања од значаја за управљање  гробљима и вршење погребне дијелатности на подручју Града Бијељина.

            Сједиште фирме првобитно регистровано у ул. Николе Тесле бр. 6. а измјена сједишта је извршена накнадно, што је Скупштина Града и усвојила у својој Одлуци о измјени одлуке о оснивању ЈКП ,,Градско гробље” ДОО  Бијељина, а сада се Предузеће налази на адреси ул. Пантелиска бр. 150, Бијељина.

            Оснивач Предузећа је Град Бијељина.

У свом асортиману ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина нуди по најповољнијим цијенама у граду: транспорт покојника, услуге кориштења мртвачнице, салу за помене малу и велику, ковчеге, саркофаге, полусаркофаге, крстове, текстил за опремање ковчега и сву пратећу опрему за достојанствен испраћај најмилијих на вјечно почивање.

Поред свега наведеног ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина нуди и велики избор цвијетних аранжмана од природног и вјештачког цвијећа

 

ЈКП "ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ДОО БИЈЕЉИНА
ЈКП "ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ДОО БИЈЕЉИНА

О НАМА

ЈКП "ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ДОО БИЈЕЉИНА

ЈКП "Градско гробље" ДОО Бијељина обављајући послове погребне дјелатности и сагледавајући значај и осјетљивост ове области, обезбјеђује нормално функционисање и рад двадесет четири сата дневно, током цијеле године. Својим односом при пружању погребних услуга тежи ка сталном повећању квалитету нивоа услуга, како у основној дјелатности, укопима, опремању, пријевозу умрлих, тако и у пословима који су у служби основне дјелатности, уређењу одржавању гробља и другим услужним радовима. У тренутцима губитка најближих, када су људи блокирани тугом и болом посебном психофизичком стању, у стресној ситуацији са интезивним емотивним набојем, ЈКП "Градско гробље" ДОО Бијељина настоји да увијек ради предано и савјесно, да се препознаје по високом нивоу личне одговорности и професионализма у раду. Настоји да све послове везане за укоп обавља благовремено и коректно уз достојанствено поштовање умрлих и њихових породица.