+387 55 490 445; +387 55 490 446

ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ДОО Бијељина

ГРАДСКО ГРОБЉЕ

ОБРАСЦИ ПРЕУЗИМАЊЕ

Захтјев за рјешавање приговора

ПРЕУЗМИ

Одлука о измјени - Патковача

ПРЕУЗМИ

Одлука о измјени - Велика Обарска

ПРЕУЗМИ

Одлука о давању Попови

ПРЕУЗМИ

Измјена одлука о давању

ПРЕУЗМИ

Одлука о оснивању

ПРЕУЗМИ

Одлука о давању Хасе Бријесница

ПРЕУЗМИ

Одлука о давању Велика Обарска

ПРЕУЗМИ

Одлука о давању - Патковача

ПРЕУЗМИ

Одлука о давању - Хасе - Бријесница и Пучиле

ПРЕУЗМИ

Прве измјене и допуне правилника о извођењу грађевинских радова

ПРЕУЗМИ

Правилник о заштити на раду

ПРЕУЗМИ

Правилник о висини накнаде трошкова за службена путовања у земљи и иностранству

ПРЕУЗМИ

Правилник о кориштењу мобилних телефона

ПРЕУЗМИ

Правилник о кориштењу репрезентације

ПРЕУЗМИ

Правилник о кориштењу репрезентације

ПРЕУЗМИ

Правилник о благајничком пословању

ПРЕУЗМИ

Правилник о условима и начину формирања цијена роба и комуналних услуга

ПРЕУЗМИ

Правилник о кориштењу видео надзора

ПРЕУЗМИ

Правилник поступка рада мртвачнице

ПРЕУЗМИ

Правилник о утврђивању минимума процеса рада за вријеме страјка

ПРЕУЗМИ

Правилник о сахрании ексхумацији умрлих лица на гробљима

ПРЕУЗМИ